Particulier lenen begint hier:

particulier geld lenenlet op geld lenen kost geld!

Altijd een lage rente!

Binnen 24 uur een reactie!

Uw lening in één keer uitbetaald.

Gemakkelijk online aanvragen.

Genieten van de momenten

Na 15 jaar ellende achter de rug, w.o. scheiding, falliciment van bedrijf waar ik werkte, schulden die waren opgebouwd, zware Burn-out en WSNP traject van 4 jaar, ben ik eindelijk in 2015 in de schone lei gekomen. Ik heb 24 jaar bij de Brandweer gezeten, maar doordat ik zoveel ellende meemaakte, is daar een eind aan gekomen, heb de handdoek in de ring gegooid, kon het niet meer aan. Dat was mede oorzaak van de burn-out. Helaas kom je na een schone lei alsnog in een traject waarin je 5 jaar geregistreerd blijft bij het BKR, dit is een reden waarom ik jullie om hulp vraag. Ik krijg nergens een lening om een motor aan te schaffen. Binnenkort raak ik mijn lease auto kwijt, doordat ik een vaste standplaats heb, maar heb toch iets van een vervoer nodig. Een auto is te duur, een motor is mijn passie en goedkoop in gebruik. Ik heb voor het WSNP traject mijn prachtige motor moeten verkopen, maar zou graag weer willen rijden. Ben nu 56 en wil nog jaren genieten van deze motor. Ik heb de einddatum op mijn verjaardag gezet. Wie wil mij helpen aub. Ik ben ook een fotograaf, dus wil als tegen prestatie een uitgebreide fotoshoot doen voor een goed doel.

===============================================================

After 15 years of misery, w.o. divorce, bankruptcy of the company where I worked, debts that were built up, heavy Burn-out and WSNP trajectory of 4 years, I finally arrived in 2015 in the clean slate. I spent 24 years at the fire brigade, but because I experienced so much misery, this has come to an end, I threw the towel in the ring, I could not take it anymore. That was partly caused by the burn-out. Unfortunately, after a clean slate you still end up in a trajectory in which you remain registered for 5 years at the BKR, this is one reason why I ask you for help. I do not get a loan to buy a motor. Soon I will lose my lease car, because I have a fixed location, but I still need something of a transport. A car is too expensive, an motorbike is my passion and inexpensive to use. I had to sell my beautiful bike for the WSNP track, but would like to drive again. Am now 56 and want to enjoy this engine for years to come. I put the end date on my birthday. Who wants to help me please. I am also a photographer, so I want to do an extensive photo shoot for a good cause.

Advertentie-ID: 435b97a8e660810

Specificaties lening

Gewenst leenbedrag5000
Type leningParticulier
Waar zoekt u een lening?Maakt niet uit