De meeste Nederlanders hebben wel eens gehoord van het BKR in Tiel. We weten allemaal dat deze organisatie gaat over mensen die hun schulden niet kunnen betalen. In dat geval krijg je een BKR notering. Deze notering heeft voor gevolg dat het veel moeilijker wordt of zoniet onmogelijk om een lening af te sluiten of geld te lenen bij de bank. Dit is in een notendop wat de meeste mensen weten over een BKR notering. Wat is deze notering eigenlijk? Klopt deze summiere uitleg of is er meer aan de hand? Wij zochten het voor je uit.

Wat is een BKR notering?

Meestal wordt een BKR notering als een negatief iets uitgelegd. In de realiteit is dit echter niet het geval. Consumenten gaan ervan uit dat een BKR notering altijd negatief is, maar in werkelijkheid staan ze er niet bij stil dat iedereen die een lening afsluit of een krediet opneemt bij het BKR geregistreerd wordt. Met andere woorden, van zodra je geld leent, voor welke reden dan ook, heb je een BKR registratie. Hieruit leren we meteen dat bekend staan bij deze instantie niet meteen negatief is. Alle leningen die in Nederland worden afgesloten worden genoteerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Een zelfde systeem wordt trouwens gebruikt in België en in Duitsland. Een BKR notering op zich is dus niet iets dat meteen verwijderd dient te worden.

Kun je een BKR notering voorkomen?

Het antwoord op deze vraag is duidelijk. Het is onder normale omstandigheden niet mogelijk om een BKR notering te voorkomen. Iedere keer er ergens in Nederland een lening wordt aangegaan wordt deze genoteerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Vanaf dat moment heb je een BKR notering. De officiële lening die je hebt aangegaan, staat dan genoteerd in dit systeem. Een negatieve BKR notering voorkomen, kan alleen als je ervoor kiest om een lening te nemen bij een instantie die niet rapporteert aan de BKR. In dit geval spreken we over particulier geld lenen. We spreken dan over lenen bij vrienden of familie. Een andere vorm van particulier geld lenen, is crowdfunding. Dit zijn relatief nieuwe vormen van fondsen werven of geld lenen die we bespreken in andere artikelen uit deze reeks. Wie naar de bank gaat om te lenen en vervolgens niet kan afbetalen, kan geen negatieve BKR notering voorkomen.

Gevolgen BKR notering

De gevolgen van een BKR notering zijn vrij duidelijk. De lening die je bent aangegaan, staat ingeschreven in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Dit heeft voor gevolg dat wie een tweede of een derde lening aangaat, er rekening mee moet houden dat zijn of haar financiële toestand getoetst zal worden alvorens deze leningen kunnen aangegaan worden. Als de BKR notering negatief is, dan is het onmogelijk om langs deze officiële weg te kunnen lenen. Een BKR registratie verwijderen, is echter wel mogelijk. Op de site van het Centraal Krediet Informatiesysteem wordt uitgelegd hoe dit mogelijk is.

BKR registratie verwijderen

Een BKR registratie is essentieel hetzelfde als een BKR notering. Deze registratie meldt enkel dat je een lening bent aangegaan. Zolang je deze lening netjes afbetaalt, is er niets aan de hand. Een BKR registratie verwijderen is dus niet nodig zolang het over een positieve BKR registratie gaat. Dit wordt anders als het over een negatieve BKR registratie gaat. Een negatieve BKR notering heeft wel gevolgen voor je BKR toetsing. Deze toetsing wordt uitgevoerd wanneer je geld wilt gaan lenen bij een bank of een andere officiële kredietinstelling. De bank of kredietinstelling wil namelijk weten of je kredietwaardig bent vooraleer ze je geld lenen. Als je BKR toetsing negatief is, dan wil dat zeggen dan het Centraal Krediet Informatiesysteem aangeeft dat volgens hun gegevens het risico te groot is om aan jou geld te lenen. Dit kan gebeuren als je in verhouding tot je vaste inkomen te veel maandelijkse lasten hebt om een nieuwe lening op een behoorlijke wijze te kunnen afbetalen. De verleiding is dan groot om een BKR registratie te verwijderen. Om dit te kunnen doen, zijn een aantal stappen van essentieel belang.

Je dient eerst contact op te nemen met je kredietverstrekker. Deze kan je hierbij helpen. Kom je niet tot een oplossing, dan kun je de onafhankelijke geschillencommissie inschakelen. Bij de BKR kun je trouwens ook een brochure aanvragen waar je alles in kunt lezen over het verwijderen van een BKR notering. Je vindt de link naar deze brochure hier: https://www.bkr.nl/globalassets/documenten/brochures/brochureoneensmetuwregistratie Hier kun je alle stappen rustig nalezen en vind je alle informatie over de te ondernemen stappen.

BKR informatie

Als je niet zeker bent welke informatie de BKR over jou bezit, dan is het mogelijk om je persoonlijk dossier bij de BKR op te vragen. Zo weet je waar je staat op het moment dat je een lening, een hypotheek of een krediet nodig hebt. Lenen zonder BKR toetsing is mogelijk, maar indien je dit kunt vermijden, dan is dit natuurlijk mooi meegenomen. Daarom is het altijd goed om je eigen BKR informatie op te vragen. Op de website van de BKR wordt in een mooie uitlegvideo alle informatie gegeven over hoe je dit kunt doen en waarom het nuttig kan zijn om je informatie op te vragen. Soms is het immers niet zo duidelijk welke leningen en betalingsverplichtingen je zelf hebt of welke daarvan geregistreerd werden. Wanneer je moet onderhandelen over een lening, is het namelijk goed om een eigen overzicht te hebben van de bedragen die je in totaal moet terugbetalen en aan welke partijen. Zo sta je sterker in je schoenen tegenover een kredietinstelling of bank die een beslissing gaat nemen of ze aan jou zal lenen of niet. Je hebt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om kredieten die je niet meer nodig hebt, stop te zetten door ze terug te betalen. Zo verhoog je je eigen kredietwaardigheid. BKR informatie opvragen is trouwens heel eenvoudig. Je vult een online formulier in op de website van de BKR. Vervolgens dien je online te betalen voor deze gegevens. Nadien wordt jouw BKR informatie gewoon naar je thuis gestuurd of kun je ze op het postkantoor afhalen op vertoon van je identiteitsbewijs. Met deze informatie kun je dan aan de slag om een overzicht te maken van al je lopende leningen en afbetalingen. In vele gevallen zal je merken dat je een aantal van deze verplichtingen kunt stopzetten. In bepaalde situaties kan dit het einde betekenen van een negatieve BKR notering!

Hulpbronnen bij BKR registratie verwijderen

Dynamiet Nederland

Dynamiet Nederland stelt zich aan de consument voor als de specialist in het verwijderen van terechte BKR-coderingen. Deze site is zeer informatief opgesteld. We leren direct dat positieve BKR-registraties wettelijk zijn, maar dat het verstrekken van de negatieve registraties en de looptijd van 5 jaar niet wettelijk werden vastgelegd. Dit houdt meteen in dat hiervan kan worden afgeweken. Dynamiet Nederland realiseert dit door de wet toe te passen en door verkregen precedenten via rechtspraak. Een BKR-registratie verwijderen is dus mogelijk.

Coding vrij

Coding vrij is een zeer informatieve website die een volledig overzicht geeft van alle bestaande BKR-registraties. U krijgt hier een overzicht van de negatieve registraties, maar ook van de reguliere registratie van openstaande leningen die wettelijk gebeurt. Bij Coding vrij kunt u een aanvraagformulier invullen om zodat een BKR registratie verwijderen tot de mogelijkheden behoort.

BKR hulppagina

Ook via de BKR hulppagina behoort een BKR registratie verwijderen tot de optie. Op deze site wordt dit aan de hand van een uitlegvideo aanschouwelijk gedemonstreerd.

Schuldsanering

Wie schulden heeft, wil daar zo vlug mogelijk van af. Schuldsanering is dan een manier om dit voor elkaar te krijgen. Verschillende websites en instanties kunnen daarbij helpen. Wij geven een overzicht.

112schuldhulp

112schuldhulp biedt zoals het op de website zelf staat eerste hulp bij schulden. Schuldsanering behoort dan ook tot de hier aangeboden diensten. Een intakegesprek is hier gratis en vrijblijvend. De aanpak oogt professioneel met een plan van aanpak en veel nuttige informatie over schuldsanering.

schuldsanering.help

Zoals de naam doet vermoeden, krijgt u op deze website veel informatie rond schuldsanering. Op deze site kunt u zelf schuldhulp en desgevallend schuldsanering aanvragen. Hier vindt u ook andere mogelijkheden en zo komt u meteen te weten dat ook de Sociale Dienst en de Kredietbank kunnen helpen. Verder vindt u ook informatie over het wettelijk kader m.b.t. schuldsanering.

Juridisch loket

Het juridisch loket biedt gratis algemeen juridisch advies over diverse onderwerpen. Schulden en schuldsanering behoren ook tot de onderwerpen die hier aan bod kunnen komen. Zo kunt u hier nakijken of u in aanmerking komt voor schuldsanering of de ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’ zoals deze hulpverleningsvorm officieel heet. U kunt het Juridisch Loket op verschillende manieren contact opnemen. Dit kan via de telefoon, via mail of aan de balie van een van de loketten bij u in de buurt. Het juridisch loket heeft 30 vestigingen in Nederland.

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten is de financiële regulator in Nederland. Deze is bij het grote publiek bekend onder de naam AFM. Wie crowdfunders overweegt, een persoonlijk krediet of een doorlopend krediet wil aangaan bij een kredietverstrekker kan via de site van de AFM nakijken of de aanbieder hiervan erkend is door de AFM en in Nederland zijn diensten wel of niet mag aanbieden. Indien een kredietverstrekker niet erkend is door deze instantie, dient u te overwegen welk risico u loopt door met de aanbieder in zee te gaan.

Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie is algemeen bekend onder de naam BKR en is gevestigd in Tiel. Hier worden alle lopende leningen en kredieten geregistreerd. Indien er een probleem is met afbetalen, volgt een negatieve BKR registratie. Een BKR registratie verwijderen, behoort (zoals hierboven al uitgelegd) tot de mogelijkheden.