Als je een grote aankoop wil of moet doen, zoals een nieuwe auto, of als je voor een langere tijd wat meer bestedingsruimte nodig hebt, dan kun je daar een speciale lening voor aanvragen. Dit heet een consumptief krediet. Je kunt het ook gebruiken om een studie te betalen, of als je op een lange vakantie wil en daar niet direct het geld voor hebt. Je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat je over een lening altijd rente moet betalen. De kosten hiervan kun je beter niet onderschatten, ze kunnen soms hoog oplopen.

Soorten krediet

Er zijn verschillende soorten consumptief krediet, zo is een aankoop op afbetaling hier ook een vorm van, maar het belangrijkste onderscheid om te maken is dat tussen aflopend en doorlopend krediet. Voor aflopend krediet spreek je met de kredietverstrekker een looptijd en een vaste leensom af. Dit bedrag staat vast en moet binnen de afgesproken looptijd ook weer zijn terugbetaald. Voor doorlopend krediet geldt dat je een niet vastgelegd bedrag – tot een bepaald maximum – mag opnemen en zonder limiet aan de looptijd kan terugbetalen. Als houvast wordt er vaak wel een soort voorbeeldlooptijd afgesproken, waarbinnen termijnen worden gegeven waarin de lening kan worden afbetaald en waarin de rente niet verandert.

Rente

De rente wordt door de kredietverstrekker gebruikt om ook weer kosten mee te dekken, het is voor deze partij niet alleen winst. Ook de overheadkosten van de kredietverstrekker, de rentekosten die hij zelf heeft om kapitaal te beheren, de eventuele provisie aan een tussenpersoon en een zekere dekking van kredietrisico zitten bij dit percentage in. Aangezien je de rente meestal per maand aflost, valt deze over het algemeen wat duurder uit dan de jaarlijkse nominale rente. Het overzicht van al deze extra kosten is op jaarbasis vastgesteld en daar komt dan maandelijks nog een bedrag bij aan administratie- en overige kosten.

Aflossingstermijn

Natuurlijk wil je het liefst zo snel mogelijk weer van je lening af zijn en hem terugbetalen zodra je er voldoende financiële middelen voor hebt. Dat is heel begrijpelijk, maar let wel goed op voordat je dit doet: de kredietverstrekker weet dat hij op deze manier een deel van de door jou betaalde rente-inkomsten misloopt en zal in veel gevallen extra kosten verbinden aan aflossing voor het einde van de looptijd. Meestal wordt hierbij een Europese richtlijn gevolgd. Het kan daarom verstandig zijn om gewoon rustig aan te doen met aflossen, maar natuurlijk ook weer niet té lang.

Kredietregistratie

Als je een consumptief krediet van meer dan € 500 aanvraagt, word je via de kredietverstrekker geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Daar wordt bijgehouden of je je netjes aan de betalingstermijnen en  afgesproken aflossingsbedragen houdt. Als je dit goed doet, is er niets aan de hand, maar een negatieve kredietregistratie kan nare gevolgen hebben. Er wordt bijvoorbeeld naar gekeken wanneer je een hypotheek aanvraagt of een andere vorm van krediet wil gebruiken. De negatieve registratie wordt pas ongedaan gemaakt wanneer je je eerdere schulden heb afbetaald.