Collin Crowdfund

Particulier lenen begint hier:

particulier geld lenenlet op geld lenen kost geld!

Altijd een lage rente!

Binnen 24 uur een reactie!

Uw lening in één keer uitbetaald.

Gemakkelijk online aanvragen.

Collin Crowdfund
 • 3.4/10
  Rentekosten kredietnemer - 3.4/10
 • 4.6/10
  Rendement kredietverstrekker - 4.6/10
 • 4.1/10
  Snelheid aanvraag - 4.1/10
 • 0.5/10
  Leenmogelijkheden BKR - 0.5/10
 • 5.3/10
  Support - 5.3/10
3.6/10

Samenvatting

VOORDELEN

 • Begeleiding Crowdfund coach
 • Aanvullende bancaire financiering
 • AFM ontheffing

NADELEN

 • Hoge eenmalige kosten
 • Niet lenen met BKR notering
Verzenden
User Review
5/10 (1 vote)

Collin Crowdfund is een crowdfunding platform waarop kredietwaardige ondernemingen en/of veelbelovende starters een kredietaanvraag kunnen doen. Er kan dus geen kredietaanvraag gedaan worden door particulieren.

Hoe verloopt het kredietaanvraagproces?

Als ondernemer maak je allereerst een account aan op Collin Crowdfund. De handelsbevoegdheid als ondernemer wordt daarna gecontroleerd door Collin Crowdfund. Wanneer je wordt geaccepteerd als kredietnemer bij Collin Crowdfund krijg je een persoonlijke rekening op de website.

Hierna kan je een lening aanvragen. Tijdens deze aanvraag vul je in hoeveel je wilt lenen, wat het leendoel is en geef je een beknopte uitleg van de kredietaanvraag. Je dient enkele bijlagen toe te sturen alvorens je aanvraag in behandeling wordt genomen. Deze betreffen:

 • Kopie van de meest recente jaarrekening.
 • Kopie van je bedrijfsplan en prognose.
 • Kopie meest recente IB aangifte.

Wanneer je hebt voldaan aan het bovenstaande dien je de kosten te voldoen die verbonden zijn aan een kredietaanvraag van Collin Crowdfund.

Hierna ontvang je bezoek van een Crowdfund coach uit je regio die je waar nodig zal adviseren bij het aanvragen van je lening. Er zal contact met je worden opgenomen om een afspraak in te plannen.

Na deze afspraak kan je de kredietaanvraag online versturen en zal deze na goedkeuring geplaatst worden op de website.

Hoe berekent Collin Crowd de rentes van de kredietprojecten?

Op Collin Crowdfund bepaal je zelf hoeveel rente je wilt betalen. Hierbij gaat het natuurlijk om je eigen inschatting van een acceptabele rente over het gevraagde leenbedrag. De Crowdfund coach zal je begeleiden om deze rente vast te stellen. Je kredietaanvraag ontvangt een score, gegeven door de Crowdfund coach, welke bepaalt hoeveel rente je minimaal dient te betalen. Hieronder een overzicht:

Excellent 3% tot 8%
Goed 4% tot 9%
Ruim voldoende 5% tot 10%
Voldoende 6% tot 12%
Matig 8% tot 14%

 

Verdienmodel Collin Crowd

Voor het beoordelen van je kredietaanvraag rekent Collin Crowdfund eenmalig €350,-. Wanneer je kredietaanvraag wordt goedgekeurd rekent Collin Crowdfund publicatie- en contractkosten en wordt er een succesfee in rekening gebracht. De publicatie- en contractkosten zijn €450,-. De succesfee bedraagt eenmalig 1,9% van de hoofdsom van de lening. Wordt de leningaavraag aangeleverd door een preferred supplier dan bedraagt de rente 1,4%. Verder worden er nog administratiekosten gerekend van 0,05% van de oorspronkelijke hoofdsom van de lening.

Wat zijn de vereiste om kredietnemer op het Collin Crowd platform te worden?

Enkel kredietwaardige bedrijven en veelbelovende starters komen in aanmerking voor een lening. Je kredietaanvraag wordt beoordeeld door Collin Crowdfund, alvorens deze wordt gepubliceerd op de website. Verder kan je minimaal een bedrag lenen van €50.000 en maximaal €2.500.000,-.

Is lenen via Collin Crowd veilig?

Collin Crowd staat onder toezicht van de AFM en beschikt daarnaast ook over de ‘ontheffing voor bemiddeling op opvorderbare gelden’.

Avatar of PGL Support

Door PGL Support

Hallo, ik ben een van de moderators van dit forum.