Geld voor Elkaar
 • 8.2/10
  Rentekosten kredietnemer - 8.2/10
 • 8.6/10
  Rendement kredietverstrekker - 8.6/10
 • 8/10
  Snelheid aanvraag - 8/10
 • 7/10
  Leenmogelijkheden BKR - 7/10
 • 8.7/10
  Support - 8.7/10
8.1/10

Samenvatting

VOORDELEN

 • Transparant inzicht in kosten
 • Lage rente over kredietbedrag
 • Meer dan 90% succesvol

NADELEN

 • Eenmalige plaatsingskosten
Verzenden
User Review
0/10 (0 votes)

Ook via Geld Voor Elkaar kan je vanaf heden geld lenen als particulier. Echter biedt Geld Voor Elkaar je hiernaast ook de mogelijkheid om een zakelijke lening af te sluiten.

Hoe verloopt het kredietaanvraagproces?

Een kredietaanvraag duurt ongeveer zo’n 5 tot 10 werkdagen. Gedurende deze 5 tot 10 werkdagen wordt je kredietaanvraag beoordeeld alvorens deze op de website wordt geplaatst. Het kredietaanvraagproces van Geld Voor Elkaar kenmerkt zich in enkele fasen.

Particuliere aanvraag
Om in aanmerking te komen voor een particuliere lening bij Geld Voor Elkaar zal gevraagd worden voor de volgende bescheiden:

 • Kopie legitimatiebewijs
 • Kopie van werkgeversverklaring
 • Kopie van je salarisstrook
 • Een kopie van je bankafschriften, waaruit je woonlasten blijken
 • Indien aanwezig: overzicht van de alimentatie

Zakelijke aanvraag
Om in aanmerking te komen voor een zakelijke lening bij Geld Voor Elkaar zal gevraagd worden voor de volgende bescheiden:

 • Kopie legitimatiebewijs
 • Kopie IB aangifte
 • Jaarverslagen van je bedrijf over de, indien mogelijk, afgelopen 3 jaar
 • Kopie van het businessplan betreffende je onderneming
 • Kopie uittreksel KVK
 • Privé adres ter controle van het BKR

Op basis van je kredietaanvraag en de aangelverde bescheiden wordt je aanvraag beoordeeld. De kredietaanvraag wordt pas geplaatst nadat je de daar zelf nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Wanneer je kredietaanvraag online wordt gezet op de website dan heb je 120 dagen om het doelkapitaal bij elkaar te krijgen. Lukt het niet om het doelkapitaal binnen 120 dagen rond te krijgen dan komt de gehele aanvraag te vervallen. Je maakt dan dus ook geen aanspraak meer op het kapitaal wat je wel binnen hebt gehaald. Bij het behalen van het doelkapitaal wordt je aanvraag verder afgerond. Dit betekent dat de vergaarde investeerders worden benaderd om hun bescheiden aan te leveren. Wanneer dit is gebeurd wordt er contact gezocht met jou, de kredietnemer, om het contract van de lening te ondertekenen. Wanneer deze ondertekend retour is ontvangen worden de investeerders benaderd om de investering over te maken. Pas wanneer iedere investeerder dit heeft gedaan wordt het gehele bedrag in 1x naar jou overgemaakt.

Hoe berekent Geld Voor Elkaar de rentes van de kredietprojecten?

Geld Voor Elkaar laat jou zelf de rente over het gevraagde leenbedrag bepalen. Dit betekent dat je dus zelf je kredietaanvraag mag beoordelen en hierover een wenselijke rente kan bepalen. Hoge effectieve rentes van 15% of hoger worden echter afgeraden.

Verdienmodel Geld Voor Elkaar

Geld Voor Elkaar vraagt eenmalige plaatsingskosten voor een particuliere kredietaanvraag van €125,-. Voor een zakelijke kredietaanvraag wordt eenmalig €349,- gerekend. Verder heft Geld Voor Elkaar ook een successfee. Deze is wordt gerekend over het kredietbedrag en wordt in mindering gebracht over het uit te keren krediet. De succesfee is opgebouwd uit een starttarief van 1,25% plus 0,95% per jaar looptijd van je lening.

Wat zijn de vereiste om kredietnemer op het Geld Voor Elkaar platform te worden?

Allereerst wordt je kredietaanvraag beoordeeld. Dit betekent hoofdzakelijk dat jouw persoonlijke situatie en kredietaanvraag wordt beoordeeld op kredietwaardigheid. Verder dient de kredietnemer minimaal 18 jaar oud te zijn en de Nederlandse nationaliteit te hebben. Ook dient de kredietnemer handelingsbekwaam en handelingsbevoegd te zijn.

Is lenen via Geld Voor Elkaar veilig?

Ja, Geld Voor Elkaar is een zelfstandige bemiddelaar voor kredietnemers en kredietverstrekkers. De AFM en De Nederlandse Bank zijn hiervan op de hoogte gesteld. Tevens heeft Geld Voor Elkaar een AFM vergunning op basis van artikel 2:83 van de WFT.

 

Geld voor Elkaar
 • 8.2/10
  Rentekosten kredietnemer - 8.2/10
 • 8.6/10
  Rendement kredietverstrekker - 8.6/10
 • 8/10
  Snelheid aanvraag - 8/10
 • 7/10
  Leenmogelijkheden BKR - 7/10
 • 8.7/10
  Support - 8.7/10
8.1/10

Samenvatting

VOORDELEN

 • Transparant inzicht in kosten
 • Lage rente over kredietbedrag
 • Meer dan 90% succesvol

NADELEN

 • Eenmalige plaatsingskosten
Verzenden
User Review
0/10 (0 votes)
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie