Kapitaal op Maat
 • 8.4/10
  Rentekosten kredietnemer - 8.4/10
 • 8.5/10
  Rendement kredietverstrekker - 8.5/10
 • 9.5/10
  Snelheid aanvraag - 9.5/10
 • 3/10
  Leenmogelijkheden BKR - 3/10
 • 9.8/10
  Support - 9.8/10
7.8/10

Samenvatting

VOORDELEN

 • Relatief lage leenkosten
 • Professionele toetsing
 • AFM Ontheffing

NADELEN

 • Niet lenen met BKR notering
Verzenden
User Review
0/10 (0 votes)

Bij Kapitaal op Maat worden investeerders en ondernemers bij elkaar gebracht. Elke ondernemer met een gedegen financieel project kan via het platform Kapitaal op Maat een kredietaanvraag doen.

Hoe verloopt het kredietaanvraagproces?

Wanneer je een kredietaanvraag doet wordt allereerst je indentiteit gecheckt. Zowel de rechtspersoon als mede de natuurlijke persoon worden gecontroleerd. Hierna wordt je kredietaanvraag uitvoering gecontroleerd door Kapitaal op Maat. Je kredietaanvraag wordt gecontroleerd door de financiële experts van Kapitaal op Maat. Hierbij zijn de onder andere de volgende punten van belang: financiële gegevens van je bedrijf, betreft het een starter of gevestigde onderneming, wat is de financiële prognose van het bedrijf etc. Uit deze analyse door Kapitaal op Maat komen de volgende zaken naar voren: de aflossingscapaciteit voor de kredietaanvraag en de risicoklassen van je kredietaanvraag. Kapitaal op Maat onderscheidt 5 risicoklassen. Zodoende biedt Kapitaal op Maat een goed inzicht in de financiële haalbaarheid van je kredietaanvraag. Deze indeling bepaalt tevens de hoogte van de voorgestelde rente over je kredietaanvraag. Hieronder de verdeling:

Toetsing                            Rating    Bandbreedte rentepercentage*

Risico klasse 1 (zeer laag)       A+         5,5 – 6,0%

Risico klasse 2 (laag)              A            6,0 – 6,5%

Risico klasse 3 (gemiddeld)     B            6,5 – 7,5%

Risico klasse 4 (hoog)             C           7,5 – 8,5%

Risico klasse 5 (zeer hoog)      C-          8,5 – 9,5%

* Minimaal eens per jaar bepalen we de rentepercentages van de vijf risicoklassen aan de hand van de actuele marktrente. 

Hierna wordt er een kwalitatieve toetsing gedaan van je kredietaanvraag. De volgende criteria zijn van belang:

 1. BKR toetsing.
 2. Startende onderneming bij minder dan 2 jaarrekeningen.
 3. Ervaring (jaren) als ondernemer van de eigenaar(s).
 4. Aanvaarden van de hoofdelijke aansprakelijkheid.
 5. Verpanding van de lening.
 6. Inbreng van eigen vermogen moet hoger zijn dan 30% van de kredietaanvraag.
 7. Notarieel vastleggen van de overeenkomst van de kredietaanvraag.

Hierna krijgt de kredietaanvraag een definitieve rating op basis van de genoemde risico’s en kwaliteitscriteria. Dit bepaalt uiteindelijk of je kredietaanvraag wordt goedgekeurd.

Hoe berekent Kapitaal op Maat de rentes van de kredietprojecten?

Op Kapitaal op Maat bepaal je zelf een acceptabele rente voor je kredietaanvraag. Daarnaast bepaal je ook zelf de looptijd van je lening. Deze dient minimaal 6 maanden en maximaal 60 maanden te zijn. Wanneer je de aanvraag doet zal Kapitaal op Maat de aanvraag toetsen op haalbaarheid.

Verdienmodel Kapitaal op Maat

Voor de kredietwaardigheidsbeoordeling van je kredietaanvraag betaal je op Kapitaal op Maat eenmalig het bedrag van €249,-. Wanneer je het doelbedrag van je kredietaanvraag hebt behaald betaal je eenmalig 3,25% over het totale kredietbedrag.

Wat zijn de vereiste om kredietnemer op het Kapitaal op Maat platform te worden?

Bij Kapitaal op Maat kan je terecht als startes als mede gevestigde ondernemer. De minimale kredietaanvraag is € 25.000,-, en de maximale kredietaanvraag is € 2.500.000,-. Ook wordt je kredietaanvraag gecontroleerd door een expertpanel op kredietwaardigheid. Hierbij worden vragen geantwoord als “Is de verhouding tussen het risico van de kredietaanvraag en het rendement reëel?” en “Is de opgegeven aflossingsduur haalbaar?”.

Verder wordt een kredietaanvraag afgewezen als:

 • Je negatief BKR geregistreerd bent.
 • De toetsing van je kredietaanvraag buiten de hoogste risicoklasse valt.
 • De kredietaanvraag in risicoklasse 4 of 5 valt, maar niet voldoende wordt gecompenseerd door de genoemde kwalitatieve criteria hierboven.
 • De kredietaanvraag een hoger rentepercentage biedt dan 9,5% of lager dan 5,5%.

Is lenen via Kapitaal op Maat veilig?

Ja, Kapitaal op Maat staat onder toezicht van AFM en beschikt over een AFM ontheffing.

Kapitaal op Maat
 • 8.4/10
  Rentekosten kredietnemer - 8.4/10
 • 8.5/10
  Rendement kredietverstrekker - 8.5/10
 • 9.5/10
  Snelheid aanvraag - 9.5/10
 • 3/10
  Leenmogelijkheden BKR - 3/10
 • 9.8/10
  Support - 9.8/10
7.8/10

Samenvatting

VOORDELEN

 • Relatief lage leenkosten
 • Professionele toetsing
 • AFM Ontheffing

NADELEN

 • Niet lenen met BKR notering
Verzenden
User Review
0/10 (0 votes)
1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie