,

De erfbelasting, een turbulent begrip

Randzaken na een sterfgeval

Er zijn bijna geen ergere dingen te bedenken dan het verliezen van een geliefde. Of het nu een oom, opa, oma, tante, vader of moeder of wat dan ook is, de periode van rouw en het verlies zijn de ergste periodes die er maar te bedenken zijn. Wanneer bijvoorbeeld je vader of je oma overlijdt, is er een kans aanwezig dat je in het testament staat en dit wil zeggen dat jij het recht hebt op een deel van de erfenis van jouw familielid of natuurlijk gewoon een geliefde. Wat voor veel mensen als een extra klapt komt, is dat je over de erfenis waar je recht op hebt, je ook erfbelasting moet betalen. Dat wil zeggen dat wanneer iemand jou een bepaald geldbedrag op een rekening achterlaat, je daar ook nog eens een percentage over moet betalen aan de overheid. Voor veel mensen is dit ondenkbaar, ook er bij bedenkend dat de mensen die zijn overleden vaak al hun hele leven belasting hebben betaald over hun inkomen en dat de erfenis dus eigenlijk eerder ook al eens belast is geweest. Het klinkt allemaal heel bot, en daarom zijn er ook enorm veel tegenstanders van het erfbelasting systeem.

Ook bij kostbare objecten

Het is sowieso een randzaak waar je mee te maken krijgt wanneer een naast iemand van je overlijdt. Je moet dan nog een hoop zaken regelen en dat betreft heus niet alleen de grafkist en de begrafenis. Nee, ook moeten bankzaken nog volop geregeld worden, verzekeringen moeten stop gezet worden en dat soort taferelen. Maar wat de mensen dus nog het meest stuit is de erfbelasting die binnen een afzienbare periode moet worden afgedragen aan de overheid. Sterker nog, dit moet niet alleen wanneer er een geldbedrag wordt achter gelaten maar zelfs wanneer een kostbaar object of iets dergelijks wordt geërfd, moet daar een bepaald percentage van de waarde van worden betaald aan de overheid. De tegen argumenten en nadelen van de erfbelasting lijken gegrond en niet minder dan logisch, maar waarom wordt er dan eigenlijk nog erfbelasting betaald over iets waar dus als het ware al belasting voor is betaald.

Langlopende kwestie

Dit is een kwestie die al lang loopt. De simpelste verklaring is dat mensen gewoon iedere vorm van inkomsten moeten belasten en hoe zuur dat ook klinkt, daar valt een erfenis dus ook onder. Al meerdere malen is de kwestie erfbelasting een onderwerp geweest in de Tweede Kamer maar voor als nog geldt nog steeds: Als je ook maar iets van een inkomen hebt, moet je daar gewoon net als over ieder ander inkomen belasting over betalen. De belasting over een erfenis kan op lopen tot maar liefst 40 procent en in het meest gunstige geval betaal je 10 procent belasting. Wat de percentages ook zijn, het is in ieder geval nooit fijn om je met dit soort randzaken bezig te moeten houden wanneer er net een dierbare is overleden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie