Hoewel een bank natuurlijk de eerste en meest betrouwbare kredietverstrekker is die je te binnen schiet wanneer je geld wilt lenen – ze hebben immers heel veel geld van hun klanten in beheer – kan het soms een goed idee zijn om geld te lenen buiten de bank om. Banken vragen immers nogal wat rente, ze moeten natuurlijk hun kantoren onderhouden en werknemers betalen. Hoewel niet iedere mogelijkheid evenzeer voor de hand ligt, zijn er veel alternatieven te bedenken die zorgen dat je geld kunt lenen zonder dat er een bank aan te pas komt.

Familie / vrienden

De belangrijkste manier, waar je vaak ook het eerst aan denkt, is geld lenen bij familieleden of vrienden. De meest voordelige kant hiervan is dat zij meestal geen rente vragen en je dus niet meer geld kwijt bent dan je voor de lening nodig had. Als de relatie met het familielid of de vriend goed is, zullen ze bovendien waarschijnlijk een soepele regeling hanteren. Een heel groot nadeel aan deze vorm van geld lenen zonder bank is natuurlijk wel dat er wrevel kan ontstaan wanneer je moeite hebt om het bedrag terug te betalen binnen de gestelde termijn, of dat het ontbreken van een duidelijke afspraak voor miscommunicaties en daarbij horende onenigheid zorgt.

Leverancier

De leverancier van een product dat je koopt, kan soms ook krediet verstrekken. Vroeger was het heel gebruikelijk om een rekening open te hebben staan bij de slager, de bakker of de kruidenier, die je dan eens in de zoveel tijd in één keer betaalde. Tegenwoordig doen sommige winkels of cafés dit nog steeds, als er tussen uitbater en klant een goede vertrouwensband is. Ze dragen zelf het risico van een klant die niet betaalt, de bank wordt er niet bij betrokken. Maar ook voor een grote aankoop, zoals een elektrische fiets, zien sommige winkeliers het als deel van hun service om hun klant een betalingsregeling aan te bieden.

Pand belenen

Het is voor sommige mensen een schrikbeeld: een waardevol bezit ‘naar de lommerd’ ofwel het pandhuis brengen, als onderpand,  om zo een lening te kunnen krijgen. Betalen ze de lening niet terug, dan blijft het onderpand in bezit van het pandhuis, die het dan weer kan verkopen aan iemand anders. Een pandhuis heeft weinig risico te dragen, omdat het pand dat de lener inlevert over het algemeen ruimschoots voldoende waard is om een eventueel verlies te dekken. Om te voorkomen dat je aankomt met spullen die niet van jou zijn, zullen ze altijd de vraag stellen of het wel echt van jou is, en om je legitimatiebewijs vragen.

Crowdfunding

Het ziet er niet direct uit als een lening, maar ergens is het dat toch wel: een nieuw bedrijf, product of dienst financieren door middel van crowdfunding. Je zamelt dan geld in bij particulieren die in jouw project geloven en daar graag aan bij willen dragen. Het geld dat je hiermee verkrijgt hoeft niet in alle gevallen rechtstreeks zo te worden terugbetaald, maar op zijn minst moet je de crowdfunders kunnen laten zien dat je hun geld goed besteed hebt en dat ze jou niet voor niets hun vertrouwen gegeven hebben.