Wie werkt voor interimkantoren of met tijdelijke contracten heeft het vaak moeilijk om te gaan lenen bij de bank. In het beste geval begrijpt de bankbediende of je dossierbeheerder bij de bank waarom een lening belangrijk is om je project te kunnen verwezenlijken. Met dat begrip koop je weinig. De wereld lijkt oneerlijk. Het lijkt wel zo te zijn dat enkel wie al geld heeft in aanmerking komt om geld te lenen. Wie niet zo bemiddeld is, lijkt uit de boot te vallen.

Geld lenen zonder werk lijkt onmogelijk

In het beste geval heb je zonder vast contract nog steeds inkomsten uit tijdelijke arbeid of contracten op interim basis. Het wordt helemaal moeilijk wanneer je in de werkloosheid terecht bent gekomen. Je uitkering is nu beperkt in tijd en die tikt langzaam maar zeker weg. Voor je het weet, ben je afhankelijk van de Sociale Dienst. Op dat moment wil je niet wachten. Je wilt je lot zelf in handen nemen. Daar heb je kapitaal voor nodig. Geld lenen zonder werk is bijna onmogelijk. Je moet namelijk ook inkomsten hebben om het geleende geld te kunnen terugbetalen. Er zijn instanties die geld lenen aan mensen zonder werk. In sommige gevallen is zelfs een negatieve BKR notatie geen bezwaar. Denk hierbij aan lenen zonder de traditionele bank. We nemen deze mogelijkheden verder onder de loep.

Wat is een BKR notatie eigenlijk?

In principe betekent een BKR notatie enkel dat je persoonlijke kredietgegevens genoteerd staan in het Centraal Krediet Informatiesysteem bij het BKR in Tiel. Dit hoeft op zich geen probleem in te houden want iedereen die een hypotheek afbetaalt, een huishoudtoestel op krediet koopt of bij de bank de mogelijkheid heeft om in het rood te staan, staat genoteerd in dit systeem. Zolang de nodige afbetalingen gedaan worden, hoef je je nergens zorgen over te maken. Je BKR notatie is in dit geval positief en dat blijft zo zolang jij aan je betaalverplichtingen kunt voldoen. De situatie wordt anders wanneer je in de werkloosheid terechtkomt. Dit betekent uiteraard dat je minder geld te besteden hebt en dat het steeds moeilijker wordt om rond te komen. Het is alleen maar menselijk dat je in zulke situatie naar alternatieven zoekt om je financiële situatie te verbeteren. Mogelijk is je BKR notatie al negatief geworden. Dan is het zeker tijd om actie te ondernemen. Daarom bekijken we nu een van de populaire mogelijkheden om aan geld te geraken.

De minilening

Een minilening is een kredietvorm die onder verschillende namen bekend is. Sommige mensen spreken over flitskrediet, minikrediet of ook nog sms-krediet. Al deze termen zijn synoniemen voor een kredietvorm die wordt gekenmerkt door het relatief lage bedrag dat wordt geleend. Verder is de looptijd van dit soort leningen altijd kort. Meestal bedraagt de looptijd tussen 14 en 62 dagen. Dit lijkt erg kort. Vaak is het ook de reden waarom mensen geneigd zijn om een minilening aan te gaan. Je hoeft hier geen jarenlang aan maandelijkse termijnen terug te betalen. Jammer genoeg zit hier een belangrijke keerzijde aan de medaille. Het percentage dat je tijdens deze periode aan rente betaalt, is merkelijk hoger dan dat je gewend bent bij een reguliere lening. Nogmaals, op een klein bedrag lijkt dit niet veel. Vele consumenten die een klein bedrag nodig hebben voor een onverwachte uitgave of soms gewoon om te kunnen overleven, zijn geneigd deze vorm van krediet een kans te geven. Op korte termijn lijkt het de oplossing voor al je problemen. In de praktijk is niets minder waar. Geld lenen zonder werk is namelijk nooit een goed idee. Je hebt namelijk geen reserve om je minikrediet terug te betalen. Op dat moment loop je het risico dat je minilening een maxilening dreigt te worden met een maximale rente. Instanties die minileningen verstrekken, opereren niet vanuit Nederland. Het verstrekken van minileningen in Nederland is namelijk sinds 2011 niet meer mogelijk zonder de toestemming van de Nederlandse financiële regulator, de AFM. De instanties die minileningen verstrekken in Nederland hebben deze toestemming niet. Zij omzeilen deze situatie door te werken vanuit het buitenland. Wie hier leent, gaat dus een lening aan in het buitenland en is daardoor niet langer beschermd door de Nederlandse wetgeving. Een verantwoord alternatief voor de minilening lijkt ons de sociale lening te zijn. Deze vorm van krediet kun je aangaan bij de 14 regionale sociale banken in Nederland. Hier wordt wel rekening gehouden met je situatie en word je beschermd door het Nederlands recht. Het laatste wat je wilt meemaken wanneer je je in een slechte financiële toestand bevindt, is dat deze nog slechter wordt. Daarom is het beter om de minilening te vermijden bij geld lenen zonder vast contract.