Wie een huis, een bedrijfspand of een stuk grond wil kopen, zal in de meeste gevallen daar een hypotheek voor afsluiten. Als we eerlijk met onszelf zijn dan is het duidelijk dat bijna niemand voldoende geld bijeen kan sparen om onroerend goed te kopen zonder het afsluiten van een lening of een hypotheek. De meeste huiseigenaren hebben een hypotheek afgesloten om hun woning te kunnen kopen. Dit is op zich geen vreemd iets. Waar we het wel willen hebben in dit artikel zijn de verschillende hypotheekvormen. Van beleggingen tot een lening met onderpand: het is allemaal mogelijk.

Verschillende vormen

Nederland kent verschillende hypotheekvormen die we hierna allemaal zullen bespreken. Een hypotheek voor afsluiten van een lening lijkt bijna een soort automatisme te zijn geworden. Er is namelijk bijna geen enkele huiseigenaar die er geen heeft lopen. Wanneer we het woord automatisme gebruiken, dan zijn we er ons heel erg van bewust dat we het wel degelijk hebben over een beslissing die heel goed voorbereid moet worden. Het gaat hier dus allesbehalve over een futiliteit of over iets dat snel kan worden beslist.

Overgangsrecht hypotheekvormen

Vanaf 1 januari 2013 geldt in Nederland het nieuwe hypotheekrecht. Dit houdt in dat een aantal hypotheekvormen vanaf deze datum in ons land niet meer worden aangeboden. In de praktijk heeft deze wet vooral gevolgen voor mensen die een nieuwe hypotheek nemen. Deze consumenten zullen niet langer gebruik kunnen maken van een aantal hypotheekvormen. Voor wie nog gebruik maakt van een hypotheekvorm die voor 31 december 2012 werd afgesloten, geldt het overgangsrecht. Dit houdt in dat op deze hypotheken de oude wetgeving van toepassing is tot in 2044. Ook het recht op de aftrek van de hypotheekrente op de belastingaangifte blijft zo van kracht.

Checklist hypotheekvorm kiezen

Zoals u hierboven al kunt lezen, is het hypotheekrecht sinds enkele jaren grondig hervormd. Dit houdt in dat het niet altijd meer mogelijk is om de hypotheekrente als een fiscale aftrekpost te schouwen. De tijd dat hypotheken een goede vorm van beleggingen waren, ligt ook achter ons. Daarom is het belangrijk om alle hypotheekvormen op een rij te zetten en te bekijken of deze nog als nieuwe hypotheek voor afsluiten in aanmerking komen.

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij bij elke termijn het af te lossen bedrag zo is samengesteld dat dit bedrag bestaat uit de som van rente en de aflossing per termijn. Hierbij is het aandeel van de rente gelijk aan het bedrag van de aflossing. Aan het einde van de looptijd is meteen de hele hypotheeklening afbetaald. Het bedrag dat telkens op een vast tijdstip betaald dient te worden, kreeg de naam annuïteit. Dit is een van de hypotheekvormen die niet beschermd wordt tegen renteverhoging. Dit is belangrijk om weten voor u een dergelijke hypotheek afsluit. Anderzijds is het nog steeds een van de hypotheekvormen die fiscaal aftrekbaar blijven.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost u elke maand hetzelfde bedrag af. Dit is voor de consument een van de eenvoudigste hypotheekvormen. Zo weet u gedurende de looptijd van uw hypotheek duidelijk welk bedrag u maandelijks in uw budget dient te voorzien. Hierdoor wordt de hypotheek steeds kleiner en neemt de rente tijdens de looptijd van de hypotheek steeds verder af. Ook deze hypotheek blijft fiscaal aftrekbaar. Wie denkt aan een huis kopen zal daar mogelijk nu deze hypotheek voor afsluiten.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek was een van de hypotheekvormen die in Nederland veel voorkwam. Dit soort hypotheken kon u beschouwen als een soort van beleggingen. Verder is het niet meer mogelijk om na de wetswijziging van 2013 deze hypotheek nog op te geven op uw belastingaangifte. Dit wordt niet meer gezien als een aftrekpost.

Bankspaarhypotheek

Dit is eveneens een van de hypotheekvormen waarbij voor de wet van 1 januari 2013 het mogelijk was om spaargeld op te bouwen tijdens de looptijd van de hypotheek. Ook deze hypotheek was fiscaal gunstig. Dit is nog altijd het geval voor de reeds lopende hypotheken. Het vermogen dat op deze wijze werd opgebouwd kon gebruikt worden om op het einde van de looptijd de hypotheeklening ineens af te betalen. Tegelijk werd spaargeld opgebouwd en konden deze hypotheken beschouwd worden als een soort van beleggingen.

Aflossingsvrije hypotheek

Deze hypotheekvorm is niet gebonden aan een schema voor het afbetalen van de schuld. Daar tegenover staat dat de rente van deze hypotheek wel maandelijks dient te worden afbetaald. Voor het schuldgedeelte zelf, is het best mogelijk dat deze som slechts op het einde van de looptijd van de hypotheek wordt betaald. Dit lijkt best aantrekkelijk, maar u moet er rekening mee houden dat als u uw woning voor de looptijd van de hypotheek verkoopt, dat u dan de hypotheek in een keer moet kunnen aflossen.

Beleggingshypotheek

Beleggingen klinken aanlokkelijk. Een beleggingshypotheek behoort echter tot de hypotheekvormen die niet meer fiscaal afgetrokken kunnen worden vanaf 1 januari 2013. Het gaat hier trouwens over een hypotheek waarbij kapitaal wordt opgebouwd om op het einde van de looptijd meteen de aflossingen te kunnen doen. Wie een huis voor die datum kocht kan deze hypotheekvormen laten doorlopen. Nu een huis kopen en er een dergelijke hypotheek voor afsluiten, is niet meer mogelijk.

Spaarbeleggingshypotheek

Dit is net zoals de beleggingshypotheek een vorm van beleggingen in combinatie met een hypothecaire lening. Ook deze hypotheekvorm is niet langer aftrekbaar sinds 1 januari 2013. Bij deze hypotheek krijgt u de keuze of u uw maandelijkse premie wilt sparen of beleggen. Dit heeft voordelen want tijdens de looptijd van deze hypotheek kun je nog altijd wisselen tussen sparen en beleggen.

Traditionele levenhypotheek

Bij de levenhypotheek wordt bij het aankopen van een huis de hypotheek voor het afsluiten van een lening gekoppeld aan een levensverzekering. Deze leveringsverzekering wordt afgesloten voor de duur van de looptijd van de hypotheek. De leveringsverzekering wordt uitbetaald aan het einde van de looptijd van de hypotheek of bij het overlijden van wie de hypotheek nam. Dit heeft als voordeel dat als u komt te overlijden voor het einde van de looptijd uw erfgenamen geen schulden zullen hebben. Een nadeel aan deze hypotheekvorm is dat deze na 1 januari 2013 niet langer fiscaal aftrekbaar is.

Krediethypotheek

De krediethypotheek is een flexibele hypotheekvorm. In feite is deze hypotheek te vergelijken met een doorlopend krediet. Indien het nodig is, kunt u tijdens de looptijd geld opnemen. Dat kan handig zijn tijdens de verbouwingen. U dient er wel mee rekening te houden dat dit een vorm van lening met onderpand is. Wanneer u uw lening niet meer kunt betalen, betekent dit dat u meteen ook riskeert van uw huis te verliezen.