Lenen in corona tijd – alles wat je moet weten

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat onze economie een zeer grote klap te verduren heeft gekregen. Door het virus is het voor veel ondernemers lastig om de zaak draaiende te houden. Dit heeft onder andere als gevolg dat sommige ondernemers geld bij willen lenen. Mocht je zelf een eigen zaak hebben en op zoek zijn naar financiële middelen dan raden wij je aan om dit artikel even goed door te nemen. Hieronder hebben we namelijk alles wat je moet weten over geld lenen in de corona tijd op een rijtje gezet. We laten je niet alleen alles zien over het lenen, maar ook over de huidige regelingen die je als ondernemer zijnde aan kunt grijpen gedurende deze periode.

Huidige corona regelingen voor ondernemers

Voordat we ingaan op de mogelijkheden voor het lenen tijdens de corona tijd is het handig om even kort te kijken naar de huidige regelingen voor ondernemers. De overheid heeft namelijk diverse soorten regelingen in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat ondernemers hun zaak draaiende kunnen houden. De kans is groot dat je zelf aanspraak kunt maken op een van deze regelingen. We hebben de belangrijkste regelingen hieronder even voor je op een rijtje gezet.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

De eerste regeling die je kunt gebruiken als ondernemer zijnde is de TVL, ook wel de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Elk bedrijf dat in de periode van 1 januari tot 1 april 2021 een omzetverlies van 30% of meer heeft kan een tegemoetkoming krijgen van maximaal 550.000 euro. Het gaat hier om bedrijven tot 250 werknemers. Een belangrijke voorwaarde is dat je onderneming vaste lasten heeft van ten minste € 1.500 per drie maanden. Aanvragen voor TVL kunnen tot 30 april 2021 worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RON). Detailhandelsbedrijven die gedwongen moeten sluiten kunnen een vergoeding krijgen voor vervallen/verouderde voorraad of voorraden kunnen een vergoeding van 21 procent krijgen op het TVL tot een maximum van € 300.000. Horecabedrijven die te maken krijgen met annuleringen die niet door een verzekering worden gedekt, kunnen de daarmee gepaard gaande kosten bij hun vaste lasten optellen.

TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Naast de TVL kennen we ook de TOZO, dit is een regeling die waarschijnlijk wat bekender in de oren zal klinken. Dit heeft met name te maken met het feit dat de TOZO echt gericht is op de kleinschalige ondernemers die het lastig hebben om deze periode door te komen. Er bestaan verschillende soorten vormen van TOZO ondersteuning, het is handig om deze even door te nemen. TOZO 1 is een speciale inkomensaanvullende voorziening voor kleine ondernemers van wie het inkomen onder het totale bijstandsminimum daalt. Daarnaast kun je een speciaal overbruggingskrediet aanvragen tot € 10.517. TOZO 2 is de opvolger van TOZO 1 voor de periode na 1 juni. Deze ondersteuningsmaatregel is vergelijkbaar met TOZO 1. Deze inkomensondersteunende maatregel is beschikbaar ongeacht de netto vermogenspositie (vermogen) van je partner, je netto vermogenspositie of het perspectief van je onderneming.
Wees je wel bewust van het feit dat het inkomen van je partner meetelt voor de inkomensvoorwaarde om in aanmerking te komen. Aanvragen voor TOZO 2 kunnen worden ingediend bij je gemeente. Je kunt de TOZO 2 ook aanvragen als je al TOZO 1 ontvangt. De TOZO 3 is beschikbaar voor de periode 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Net als de vorige TOZO 1 en 2 is de inkomensondersteunende maatregel beschikbaar ongeacht de vermogenspositie van je partner of het perspectief van uw onderneming. TOZO 4 komt beschikbaar voor de periode 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Voor TOZO 4 tellen het inkomen van je partner en je netto vermogenspositie mee voor de inkomensvoorwaarde om in aanmerking te komen voor het krediet. Tot TOZO 4 vrijkomt kan je nog aanspraak maken op de TOZO 3 regeling.

NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

De volgende regeling is de NOW, ook wel de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. De NOW 1 is bedoeld voor werkgevers die een inkomstenderving van 20% of meer ondervinden. Deze werkgevers kunnen tot 90% van hun loonkosten vergoed krijgen van het UWV. De NOW 2 is de opvolger van NOW 1 voor de periode 1 juni – 1 oktober. De steunmaatregel is vergelijkbaar met NOW 1, maar nu geldt geen boete als een werkgever tot 20 werknemers ontslaat wegens financiële nood. Voor ontslagen van meer dan 20 werknemers is een akkoord met de vakbonden of een andere vorm van eendrachtige werknemersvertegenwoordiging vereist om van de sanctie te kunnen afzien. Aanvragen voor NOW 2 kunnen vanaf 6 juli worden ingediend.
NOW 3 is het vervolgpakket voor financiële steun aan werkgevers dat van toepassing is voor de periode vanaf 1 oktober 2020. Financiële steun kan in drie tranches (tijdvakken) worden verkregen. De eerste tranche wordt verstrekt voor het laatste kwartaal van 2020. De steuntranches 2 en 3 zijn van toepassing op de eerste kwartalen van 2021. Aanvragen voor NOW 3 kunnen worden ingediend van 16 november tot en met 31 december 2020. De NOW is een handige regeling voor bedrijven die mensen in dienst hebben en die ervoor willen zorgen dat het beschikbare vermogen niet volledig op zal raken aan de loonkosten.

TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten)

Als laatste is er ook nog de TOFA regeling, ook wel de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten. TOFA is een nieuwe steunmaatregel voor freelance, tijdelijke of flexibele werkers die niet in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Je moet in februari 2020 een bruto-inkomen van € 400 of meer hebben ontvangen om aanspraak te kunnen maken op de TOFA regeling. Je brutoloon in april 2020 moet met ten minste 50% zijn gedaald ten opzichte van februari. Flexibele werkers die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een belastbare toeslag van 550 euro per maan. Deze toeslag wordt nabetaald over de periode 1 maart – 1 juni. Het is mogelijk om TOFA-ondersteuning aan te vragen bij het UWV. Indien je wel te maken hebt met inkomstenverlies maar dit niet 50% of meer bedraagt is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de TOFA regeling.

Geld lenen bij grootschalige kredietverstrekkers

Door de bovenstaande regelingen is het mogelijk om veel kosten als ondernemer zijnde te dekken. Nu is het niet altijd mogelijk om volledig rond te komen. Indien je in de problemen komt is het in sommige gevallen mogelijk om bij de bank aan te kloppen voor een lening. Hoewel de diverse soorten leningen tussen de banken kunnen verschillen zien we dat de banken wel soortgelijke leningen aanbieden. Het gaat hier vaak om de regelingen Klein Krediet Corona (KKC) of Borgstellingskrediet Corona (BMKB-C). De KKC lening is bedoeld voor financieringen van € 10.000 tot € 50.000, na uitbreiding maximaal € 250.000. Deze lening heeft een vaste looptijd van 5 jaar en kent een totale vaste rente van 4%. Vaak hoef je de eerste 12 maanden niet af te lossen. Tevens staat de overheid borg voor de eerste 95% van de totale lening.
De BMKB-C lening is bedoeld voor financieringen van € 10.000 tot € 1,5 miljoen, ongeacht bestaande financieringen. Het gaat hier in veel gevallen dus om de relatief grote bedrijven. Deze lening kent een totale looptijd van 4 jaar. De rente wordt vastgesteld na afloop van het gesprek. Dit vindt dus alleen op aanvraag plaats. Vaak beschik je over de mogelijkheid om ook bij deze lening de eerste 12 maanden niets af te lossen. Voor deze lening staat de overheid borg voor 75% van de lening.

Kleinere kredietverstrekkers – lenen tijdens corona tijden

Naast het lenen bij de banken en grootschalige kredietverstrekkers is het ook mogelijk om bij kleinere partijen terecht te kunnen voor het aangaan van een lening. Hier kan je bijvoorbeeld denken aan partijen die je in staat stellen om een persoonlijke lening af te sluiten. Het voordeel van deze leningen is dat de voorwaarden zeer laagdrempelig zijn. Door deze laagdrempelige voorwaarden is het simpel om een lening af te sluiten voor je onderneming. Een nadeel van deze leningen is vaak wel dat de rente voor de lening wat hoger ligt dan bij de speciale corona leningen die je bij de banken af kunt sluiten. Of het verstandig is om op deze wijze aan kapitaal te komen hangt volledig af van de vraag wat je voor ogen hebt met de lening voor jouw onderneming.
Door de informatie uit dit artikel heb je als het goed is een beter beeld gekregen over het lenen van geld tijdens de coronacrisis. Doordat er diverse banken zijn waar je terecht kunt is het tijdens deze lastige periode alsnog mogelijk om over de nodige financiële middelen te beschikken. Daarnaast is het mogelijk om bij de kleinere kredietverstrekkers aan te kloppen voor een lening. Dit kan er, in combinatie met de huidige regelingen voor ondernemers, voor zorgen dat jij je zaak draaiende kan houden. Meer te weten komen over het lenen als particulier of ondernemer? Blijf dan zeker even hangen op deze site. Er zijn namelijk nog veel meer artikelen te vinden die je zeker even door zou kunnen nemen!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie