Vaker lening aanvragen voor het financieren van een auto

Uit onderzoek is gebleken dat we vergeleken met vorig jaar vaker geld lenen voor een auto, maar dat het wel gaat om een lager leenbedrag. Het aantal leningen voor een nieuwe auto is gestegen met een percentage van 32%, maar er is een daling te zien in het gemiddelde leenbedrag.

Daling van meer dan € 300,-

Uit het Autolening Onderzoek is gebleken dat er in 2016 tot de maand september een gemiddeld bedrag van € 9.491 werd geleend voor de aankoop van een nieuwe auto. In tegenstelling tot 2016 is het geleende bedrag in de eerste acht maanden van 2017 gedaald met 337 euro. Hierdoor komen we dit jaar op een gemiddeld leenbedrag van € 9.154.

Flevoland uitschieter

De inwoners van de provincie Flevoland vragen vaker dan het gemiddelde van Nederland een lening aan om een auto te kunnen financieren. Ze stijgen met hun lening aanvragen voor het financieren van een auto met 28% boven het gemiddelde uit. Friesland komt in het onderzoek naar voren als de zuinigste provincie. De Friezen lenen niet meer dan een gemiddeld bedrag van € 7.343 voor een auto, terwijl het gemiddelde van Nederland € 9.154 is.

Leeftijd speelt een grote rol

Bij het aantal aanvragen voor de financiering van een auto speelt zeker ook de leeftijdscategorie een rol. Jonge mensen in een leeftijdsgroep van 18 tot en met 30 jaar vragen het vaakst een lening aan voor een nieuwe auto, maar houden de leenbedragen wel op een lager gemiddelde dan bijvoorbeeld de leeftijdscategorie tussen de 51 en 64 jaar. De groep jonge mensen vraagt leningen voor het financieren van een auto aan die uitkomen op een gemiddelde van € 7.343. De 50-plussers daarentegen, zitten op een gemiddeld bedrag van € 11.805 om een nieuwe auto te financieren en komen daarmee een stuk hoger uit dan de jonge groep mensen.

Verschil mannen en vrouwen

Uit onderzoek is ook naar voren gekomen dat zowel mannen als vrouwen dit jaar vaker geld lenen voor de aankoop van een nieuwe auto. Wel zit er een verschil tussen het aantal aanvragen van de mannen en vrouwen. Mannen vragen, vergeleken met vorig jaar, gemiddeld 57% meer leningen aan voor de aankoop van een auto. Vrouwen houden het op een stijging van 25%.

Vertrouwen in economie

De reden voor het stijgen van het aantal aanvragen van een lening voor een nieuwe auto kan te maken hebben met de economische groei die Nederland op dit moment doormaakt. Consumenten krijgen meer vertrouwen in de economie en durven daardoor vaker leningen aan te gaan. Wel lijkt het erop dat we wat betreft de hoogte van de leningen wat voorzichtiger zijn geworden. Dit kan ook te maken hebben met eventuele rentestijging nu en in de toekomst.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie