Lenen bij de bank

Wanneer we denken aan lenen, dan denken de meeste mensen in eerste instantie aan lenen bij de bank. Bij banken kunt u verschillende soorten leningen aangaan. In de eerste instantie gaan consumenten meestal naar de bank om grote bedragen te lenen. Wij denken dan in eerste instantie aan leningen voor de aankoop van een huis zoals een hypotheek. Op de tweede plaats gaan klanten naar de bank om een lening voor een auto aan te vragen. Een derde soort van leningen waarvoor consumenten beroep doen op een bank zijn persoonlijke leningen. Deze kunnen gerelateerd zijn aan een onverwachte gebeurtenis of aankoop waar geld voor nodig is dat niet beschikbaar is. Een vierde soort van lening die bij banken wordt aangegaan is de zakelijke lening.

Voorwaarden om bij een bank te kunnen lenen:

Het inkomen van de ontlener

Wie bij banken geld wil lenen, moet over een vast en regelmatig inkomen beschikken. Het best heb je een vaste aanstelling bij je werk of beschik je over een andere stabiele vorm van inkomen. Dit kan in bepaalde gevallen ook een vast inkomen zoals een pensioen zijn. De banken willen namelijk zeker zijn dat de ontlener over voldoende inkomsten beschikt om een lening te kunnen terugbetalen. Een lening met schulden is bij de bank meestal onmogelijk.

Het te lenen bedrag

Het te lenen bedrag speelt een grote rol bij het nemen van een beslissing of banken al dan niet een lening zullen toestaan. Indien het over een klein bedrag met een relatief korte looptijd gaat, zal een bank eerder geneigd zijn om een lening toe te staan. Indien het gaat over een groter bedrag is het logisch dat banken zullen nagaan of je inkomen voldoende hoog en stabiel is om een groot bedrag op langere termijn terug te betalen. Iemand die op freelance basis werkt en een relatief hoog inkomen heeft, loopt het risico te worden afgewezen door een bank omdat dit inkomen op lange termijn mogelijk niet stabiel is.

De verhouding tussen de maandelijkse inkomsten en de maandelijks terug te betalen termijnen.

Wie geld wil lenen bij banken, zal er rekening mee moeten houden dat de bank een overzicht zal vragen van alle maandelijkse kosten die u dient te betalen. Een lening met schulden aangaan, zal uw aanvraag voor een lening negatief beïnvloeden. Als uw maandelijkse vaste kosten hoog liggen in verhouding tot uw inkomen, dan is de kans groot dat u een bijkomende lening zal worden geweigerd. U loopt dan namelijk de kans dat u op termijn de nieuwe persoonlijke lening niet zal kunnen afbetalen.

Een zakelijke lening bij de banken

Wie een zakelijke lening wil aangaan bij de bank, dient een business plan voor te leggen. U doet er goed aan om dit zo gedetailleerd mogelijk uit te werken en met alle factoren rekening te houden die van belang zijn voor het slagen van uw onderneming. Als u het opstellen van een business plan niet ernstig neemt of u komt erachter dat u een belangrijk element vergeten bent, dan is de kans groot dat uw onderneming minder kans heeft op slagen. Indien de experts van de bank hiaten vinden in uw business plan, dan is de kans groot dat uw aanvraag voor een zakelijke lening afgewezen zal worden.

Lenen bij de kredietverstrekker

Lenen bij de bank is niet altijd nodig om het door u benodigde bedrag te verkrijgen. Er bestaan in Nederland diverse goed gereputeerde en officieel erkende kredietverstrekkers die andere soorten leningen aanbieden. In de meeste gevallen verstrekken deze aanbieders van leningen en kredieten persoonlijke kredieten of doorlopende kredieten. Dit zijn vormen van een lening zonder bank die vaak worden gebruikt om middelgrote bedragen te lenen. Net zoals bij banken zal de kredietverstrekker informatie opvragen over uw persoonlijke financiële toestand vooraleer een lening toe te staan.

Welke informatie dient u te verstrekken bij lenen bij kredietverstrekker?

Leningen of kredieten bij een kredietverstrekker kunnen vaak online afgesloten worden. Hiervoor wordt vaak een online formulier gebruikt. Hier vult u eerst uw persoonlijke gegevens in: uw naam, uw adres, telefoonnummer, e-mail en andere contactgegevens. Vervolgens zult u gevraagd worden wat u salaris is. Daarna dient u op te geven wat uw maandelijkse vaste lasten zijn voor uw huishouden, uw energierekening, uw huishuur, eventueel uw af te betalen hypotheek of indien dit het geval is, of u een lening met schulden hebt. In vele gevallen vraagt een kredietverstrekker of u een BKR notatie hebt en of deze negatief is. De meeste kredietverstrekkers voeren een BKR toetsing uit.

Welke bedragen kunt u lenen bij een kredietverstrekker?

Het minimale bedrag dat u kunt lenen bij een aantal kredietverstrekkers bedraagt € 2.500 en het maximale bedrag dat wij online vonden, bedroeg € 100.000. Dit zijn middelgrote bedragen die vaak doorwegen op het gezinsbudget als u ze plotseling dient te besteden. Voor zulke bedragen is het verantwoord om een persoonlijke lening of een doorlopend krediet aan te gaan.

Bent u als consument beschermd indien u leent bij een kredietverstrekker?

De meeste kredietverstrekkers die in Nederland een persoonlijke lening of een doorlopend krediet aanbieden zijn erkend door de Autoriteit Financiële Markten. Hierdoor geniet u als consument bescherming als u bij deze kredietverstrekkers leent. De AFM is de onafhankelijke toezichthouder op de financiële markten in Nederland. Een kredietverstrekker die bij deze instantie geregistreerd staat, is meteen ook officieel erkend en bevoegd om leningen te verstrekken. Deze aanbieder van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet dient aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Zo bent u er in ieder geval zeker van dat de Nederlandse wet wordt gerespecteerd. Uw rechten als consument worden hier gegarandeerd. Indien u twijfelt aan de reputatie van een kredietverstrekker, dan doet u er goed aan om de zoekfunctie van de AFM te gebruiken. Zo kunt u controleren of een kredietverstrekker erkend is in Nederland en of deze aanbieder in het verleden geen boetes of andere maatregelen kreeg opgelegd.

Zijn er kredietverstrekkers die niet erkend zijn door de AFM?

Jammer genoeg zijn er in Nederland kredietverstrekkers actief die niet erkend zijn door de AFM. Het gaat om verstrekkers van minileningen. Dit zijn leningen zonder bank die aangegaan worden voor zeer kleine bedragen vanaf € 100. Een aantal van deze aanbieders van financiële producten zijn geregistreerd in het buitenland en zijn van daaruit actief in tal van Europese landen. Dit heeft voor gevolg dat hun diensten in het buitenland legaal zijn. Wie vanuit Nederland gebruik maakt van zulke kredietverstrekker is niet beschermd door de Nederlandse wet en dient in geval van problemen een geschil te starten bij een buitenlandse rechtbank.

Particulier geld lenen

Bij particulier geld lenen maakt u geen gebruik van banken of van een kredietverstrekker. Lenen bij een particulier kan op verschillende manieren. Sommige mensen lenen bij familie of vrienden. Zo weet je uit eerste hand van wie je geld krijgt en weet de ontlener ook heel goed waar zijn of haar geld naartoe gaat. Soms gaat particulier lenen ook gepaard met lenen met onderpand. Bij particulier geld lenen is het vooral belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt. Sowieso is het belangrijk om gemaakte afspraken op papier te zetten. Lenen met onderpand kan dan een goede oplossing zijn. Zo weet de ontlener dat indien het geleende geld niet wordt terugbetaald, hij of zij kan rekenen op het onderpand.

Mogelijke problemen bij particulier geld lenen

Als u geld leent van een vriend of vriendin of u verstrekt zelf een krediet aan een kennis, vriend of familielid, dan loopt u een risico. In het geval dat uw vriend of vriendin het geleende bedrag niet kan terugbetalen, dan betekent dit meestal ook het einde van de vriendschap. Meer dan eens komt de ontlener van het geld zelf in de problemen. Dit is trouwens het grootste nadeel van particulier geld lenen. Er zijn echter nog andere vormen van particulier geld leden mogelijk. In dit geval spreken we over crowdfunding.

De mogelijkheden van crowdfunding

In Nederland zijn verschillende platformen voor crowdfunding actief die erkend zijn door de AFM. Crowdfunding is een vorm van particulier geld lenen die anders werkt dan lenen aan een bekende, een vriend of een familielid. Mensen die besluiten een project op een crowdfunding platform te steunen, doen dit omdat ze geloven in het project van een jonge ondernemer of uitvinder. Soms wordt op crowdfunding websites ook geld ingezameld voor goede doelen of voor particulieren die zich geen lening kunnen veroorloven. Crowdfunding kent vele toepassingen, maar kent ook vele vormen. Voor meer dan een startende ondernemer is crowdfunding een alternatief voor zakelijk lenen bij de bank. Bij deze vorm van financiering wordt wie geld doneert of leent om een project te doen slagen ofwel beloond door de maker, ofwel gaat het over een vorm van particulier geld lenen die op basis van goed gemaakte afspraken wordt vastgelegd. In een aantal gevallen worden de donateurs of mecenassen beloond door hen gratis te laten gebruik maken van de dienst of het nieuw product. Soms zijn de donaties puur vrijwillig en moet niets worden terugbetaald. Het grote voordeel van crowdfunding is dat deze vorm van particulier lenen erkend is door het AFM. Dit biedt een zekerheid voor de investeerder. Deze manier van investeren in personen, projecten en producten is een vorm van particulier geld lenen met vele mogelijkheden. Als investeerder weet u wie of wat u precies steunt. Als ontlener van het geld, weet u dat u gesteund wordt door mensen die sympathie hebben voor u en/ of voor uw product of dienst. Dit is vooral een persoonlijke manier van particulier geld lenen, waarbij toch een zekerheid werd ingebouwd.

Soorten leningen

Hypotheek

De meeste mensen kennen het woord hypotheek. Ze weten dat dit over het algemeen een lening is die wordt aangegaan om een huis te kopen. Daar houdt de kennis van de meeste mensen dan ook op. Er bestaan echter verschillende soorten van hypotheken. Daarom zetten we de belangrijkste even op een rij. Sinds 1 januari 2013 is de wetgeving m.b.t. hypotheken veranderd en zijn een aantal hypotheekvormen niet langer fiscaal gunstig.

Niet iedere hypotheek is voor iedereen geschikt

Nederland kent verschillende hypotheekvormen. Daarom is het voor de consument die een hypotheek wil afsluiten moeilijk te bepalen welke hypotheekvorm voor hem of haar het best geschikt is. Sommige hypotheken zijn bedoeld voor starters. Andere vormen zijn aangewezen wanneer u van de ene koopwoning naar een andere wilt verhuizen. Een derde groep van hypotheken zijn deze die u kunt oversluiten.

Hypotheken voor starters

De annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek zijn hypotheekvormen die voor starters geschikt zijn. Deze twee hypotheken zijn momenteel nog fiscaal aftrekbaar. Dat is de reden waarom je best voor deze vormen kiest als starter. De hypotheekrenteaftrek is belangrijk als starter omdat je zo een gedeelte van wat je betaalt kunt recupereren. Volgens de Nederlandse wet kun je alleen van deze aftrek genieten als de looptijd van de lening 30 jaar bedraagt en als de hypotheek in termijnen of annuïteiten wordt afgelost.

Een hypotheek nemen bij een verhuis

Zelfs als u al jaren in uw eigen huis woont, is het mogelijk dat u op een bepaald moment beslist of genoodzaakt bent om te verhuizen naar een andere buurt. Zo kan het voorkomen dat de hypotheek van uw vorige huis nog loopt terwijl u een nieuwe hypotheek dient af te sluiten om uw nieuwe woonst te kopen. Indien u zich in deze situatie bevindt, is het noodzakelijk om deskundig advies in te winnen. Zo bestaan er hypotheekvormen die aangeraden worden bij verhuizen. Welke hypotheekvorm u kiest, is afhankelijk van waar u gaat wonen. Wie in een kleiner huis gaat wonen, heeft een lagere hypotheek nodig. Wie een grotere woning gaat betrekken, heeft een grotere hypotheek nodig.

Verhuizen naar een kleinere woning

Zo is het in bepaalde gevallen mogelijk uw oude hypotheekvorm te behouden. U dient er rekening mee te houden dat fiscale aftrek niet mogelijk is. Tegelijk is het mogelijk om van hypotheekvorm of van bank te veranderen. Dit kan voordelig zijn, maar brengt extra kosten met zich mee.

Verhuizen naar een grotere woning

Wie verhuist naar een grotere woning kan enkel kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. De hypotheek mag niet groter zijn dan 101% wat uw nieuwe huis waard is op de huizenmarkt. Een nieuwe hypotheek mag voor 50% aflossingsvrij zijn.

Bijzondere omstandigheden

Verhuizen na een echtscheiding

Wie verhuist na een echtscheiding kan de helft van de originele hypotheek beschouwen als het partnerdeel van de oude hypotheek.

Wat brengt de verkoop van uw oude woning op?

Dit is een belangrijk facet. Indien het mogelijk is om met de opbrengst van de verkoop van uw oude woning de oude hypotheek af te lossen, dan is er sprake van overwaarde. Is dit niet het geval, dan is er sprake van restschuld. Deze beide situaties zullen de grootte van uw nieuwe hypotheek bepalen.

De minilening

Wat is een minilening?

Zoals de naam zelf al doet vermoeden, is een minilening een vorm van krediet die aangegaan wordt voor het lenen van een klein bedrag. Het kleinste bedrag dat u met een minilening kunt opnemen is € 100. Het maximale bedrag voor zulk een lening hangt af van de limiet die de kredietverstrekker hanteert. Meestal wordt een maximumbedrag van € 1500 gehanteerd.

Voordelen van een minilening

Het grote voordeel van dit soort van kredietvorm is dat u geen BKR toetsing hoeft te doorstaan. Ook iemand met een negatieve BKR notering kan hier gewoon lenen. Dit lijkt een voordeel. Zo lang u het geleende bedrag op tijd terug kunt betalen, is er niets aan de hand. Het saldo van uw bankrekening had even een dipje en dat is nu opgelost. Er zijn echt wel nadelen aan dit soort van minikrediet. Een ervan is de hoge rente die u betaalt.

Welke rente betaalt u bij een minilening?

Een minilening kent in de meeste gevallen een korte looptijd. Deze kan variëren van 15 dagen tot maximaal 62 dagen. De rente die tijdens deze looptijd wordt betaald door de ontlener van het geld ligt vrij hoog. Het gebruikelijke rentepercentage voor een minilening bedraagt 13,99%. Dit is vrij hoog, zeker in vergelijking met andere leningen.

Is het wel de moeite om een minilening aan te gaan?

Er wordt wel eens gezegd dat er mensen zijn die op het eind van hun geld een stukje maand over hebben. Als u net € 100 te kort komt om de maand door te komen, dan is het verleidelijk om dit bedrag te lenen bij een kredietverstrekker die minileningen aanbiedt. Indien het een eenmalige situatie betreft en u hebt de mogelijkheden om deze lening vlug terug te betalen zonder in de problemen te komen, dan kan deze vorm van lenen u niet in de problemen brengen. De situatie is anders als u merkt dat u maandelijks hetzelfde probleem hebt. Dan lijkt ons deze kredietvorm het sop de kool niet waard. Mogelijk betaalt u dan voortdurend dit soort leningen af. Het kan zelfs zo zijn dat u op een gegeven moment niet meer in staat bent om de lening terug te betalen. Op die manier kan het lenen van een klein bedrag tot grotere schulden leiden. In dit geval is het beter om te overwegen om dit soort van krediet niet aan te gaan en andere mogelijkheden te overwegen. We denken dan aan lenen bij familie of vrienden of aan het bedrag bijeen sparen.

Wat als je een geschil hebt met de aanbieder van een minilening?

De aanbieders van minileningen bieden kredieten aan in Nederland, maar zijn gevestigd in het buitenland. Zo lang alles goed gaat, hoeft dit geen probleem te zijn. Bij gebeurlijke geschillen zijn buitenlandse rechtbanken bevoegd. Dit verzwakt uw positie als consument. Bijkomend bent u niet beschermd door de Autoriteit Financiële Markten. Consumentenprogramma’s en financiële forums waarschuwen daarom geregeld voor het aangaan van een minilening. Als u een andere oplossing kunt vinden, is dit zeker aan te raden. Zo vermijdt u problemen zoals een te hoge rente en problemen met incassobureaus.

Persoonlijke lening

De meeste mensen gaan in hun leven enkel een lening aan als het echt niet anders kan. We hebben het dan over lenen voor een hypotheek, een auto of over een zakelijke lening. Lenen is niet iets wat we regelmatig doen. Indien we als consument een lening of een persoonlijk krediet aangaan, dan gaat het meestal over een grotere, eenmalige aankoop die we over een looptijd van tientallen jaren terugbetalen. Zodoende behoort het afbetalen van een dergelijke lening tot de vaste maandelijkse kosten. Soms doen er zich onverwachte gebeurtenissen in het leven voor en voldoet ons spaargeld niet om het project dat zich aandient met onze reserves te bekostigen.

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een persoonlijk krediet dat niet specifiek gerelateerd is aan een bepaalde aankoop of een bepaald doel. Dit kunt u dus niet vergelijken met een hypotheek die gelinkt is aan het kopen van een huis, een autolening die gekoppeld is aan de aankoop van een auto of een zakelijke lening die genomen wordt om een zaak te kunnen opstarten. Indien uw aanvraag voor een persoonlijk krediet wordt goedgekeurd, wordt het bedrag in een keer op uw bankrekening gestort. Iedere maand betaal je de lening af met eenzelfde vooraf vastgesteld bedrag. Dit bedrag is samengesteld uit een gedeelte voor de aflossing van de lening en een gedeelte aan rente. Zowel de aflossing als de rente blijven de hele looptijd lang hetzelfde. Zo weet u waar u aan toe bent en hoe lang u zult moeten afbetalen. Het voordeel van deze formule is dat u deze vaste bedragen kunt inplannen in uw maandelijks budget.

Waar kunt u een aanvraag doen voor een persoonlijke lening?

U kunt een persoonlijk krediet aanvragen bij de bank, maar u kunt eveneens een persoonlijke lening aanvragen bij een kredietverstrekker. Zowel bij de bank als bij de kredietverstrekker is het noodzakelijk dat u uw kredietwaardigheid bewijst vooraleer het geld op uw bankrekening wordt gestort. U zult vragen krijgen omtrent uw vaste kosten en uw salaris. Zo krijgt de kredietverstrekker een goed zicht op uw bestedingspatroon en kan worden ingeschat of u al dan niet in staat bent om een persoonlijke lening terug te betalen.

Voordelen van een persoonlijke lening

De verstrekkers van persoonlijke leningen zijn in Nederland erkend door de AFM. Zo weet u meteen dat de bank of kredietverstrekker erkend is in Nederland en dat de activiteiten van deze instantie onder de Nederlandse wetgeving vallen. Dit geeft u als consument een zekere bescherming.

Nadelen van het nemen van een persoonlijke lening

Lenen kost geld. Het is een slogan die u op elke website van iedere kredietverstrekker of bank zult zien staan. Hoewel het rentepercentage bij een persoonlijke lening lager ligt dan bij een minikrediet of minilening, kan dit nog altijd oplopen. Als u een persoonlijke lening overweegt, dan moet u er rekening mee houden dan is het belangrijk dat u niet alleen rekening houdt met de grootte van het te lenen bedrag, maar dat u ook rekening houdt met het rentebedrag dat u dient terug te betalen.

BKR toetsing bij een persoonlijke lening

Wie een persoonlijke lening aangaat, ondergaat een BKR-toetsing. Uiteraard werd deze toetsing in het leven geroepen om de consument te beschermen tegen zichzelf. Zo wordt ervoor gezorgd dat u niet in een benarde financiële situatie komt. Wie geld leent, moet het ook kunnen afbetalen.

Doorlopend krediet

Wat is een doorlopend krediet?

Een doorlopend krediet is een kredietvorm waarbij u een bepaald bedrag ter beschikking krijgt. Dit wordt de kredietlimiet genoemd. Dit bedrag hoef je niet ineens op te nemen. Het geld wordt dus niet zoals bij een persoonlijke lening direct na goedkeuring integraal op uw bankrekening gestort. In de plaats daarvan krijgt u de mogelijkheid om binnen de bepaalde kredietlimiet bedragen op te nemen wanneer u deze nodig hebt. Net zoals bij een klassieke lening betaalt u rente over een doorlopend krediet, maar u betaald alleen rente over de bedragen die u hebt opgenomen. Naast de rente over het opgenomen bedrag, betaalt u een maandelijks bedrag om het krediet zelf af te lossen. Bedragen die u al afgelost hebt, kunt u nadien weer opnemen. U moet hierbij steeds in het oog houden dat u de maximale kredietlimiet niet overschrijdt. Het feit dat afgeloste bedragen weer kunnen worden opgenomen, maakt dat de looptijd van dit soort krediet in feit eindeloos is. Aanbieders van een doorlopend krediet hanteren soms wel vast bepaalde looptijden. Bij een doorlopend krediet is niet alleen de looptijd variabel, maar de te betalen rente is dat ook.

Waarom nemen mensen een doorlopend krediet?

Deze formule lijkt heel aantrekkelijk voor tal van consumenten die geld nodig hebben. Zo is er een kredietlimiet die u niet kan overschrijden. Dit gegeven bouwt een bepaalde veiligheid is, waardoor u uw schulden aan de kredietverstrekker kunt beperken. Tegelijk hoeft u niet direct alle geld op te nemen, waardoor u voor een langere tijd over een reserve beschikt. Telkens u een bedrag opneemt, betaalt u enkel de rente die verschuldigd is om dat bepaalde bedrag. Het is bijkomend ook mogelijk om het hele krediet ineens af te lossen waarbij u zonder extra kosten uit de schulden bent. Dit is voordelig, want in tegenstelling tot bij andere leningen wordt hier geen boete aangerekend op het moment dat u het complete bedrag ineens aflost. Dit is een groot voordeel in vergelijking met andere leningen waarbij wel boetes worden aangerekend door de kredietverstrekker bij voortijdige aflossingen. Het doorlopend krediet kent echter ook valkuilen.

Wat zijn de valkuilen van een doorlopend krediet?

De voordelen van een doorlopend krediet zijn duidelijk. Dit soort krediet maakt het gemakkelijk om binnen de limiet steeds weer geld op te nemen nadat het is afgelost. Dat lijkt een voordeel, maar het is tegelijk ook de grootste valkuil van dit soort krediet. Omdat een aantal consumenten steeds afgelost geld blijven opnemen, blijft het krediet steeds doorlopen en loopt u de kans dat uw schulden zich blijven opstapelen. Op die manier hebt u er als consument geen zicht op wanneer u alles hebt afbetaald. Bovendien is de rente van dit krediet variabel waardoor u het risico loopt dat de rente verhoogd wordt tijdens de looptijd van het doorlopend krediet. Wie het doorlopend krediet zou gebruiken om een hypotheek te betalen, kan deze niet inbrengen als een fiscale aftrekpost.

Zakelijke lening

Wat is een zakelijke lening?

Een zakelijke lening wordt in de meeste aangegaan door ondernemers die willen starten met een eigen bedrijf. In tweede instantie worden zakelijke leningen aangegaan om een reeds bestaande onderneming verder uit te breiden of om bijvoorbeeld de infrastructuur te vernieuwen. Zakelijke leningen worden meestal aangevraagd bij een bank, maar er bestaan ook nog andere mogelijkheden. In geval van een zakelijke lening bij de bank dient u uiteraard een goed uitgewerkt en levensvatbaar businessplan voor te leggen. Een zakelijke lening aanvragen bij een bank wordt steeds moeilijker. Daarom gaan steeds meer toekomstige ondernemers op zoek naar alternatieven voor een banklening.

Zakelijk lenen met crowdfunding

Meer dan eens komt het voor dat banken weigerachtig staan tegenover nieuwe zakelijke ideeën. Het team dat over de lening dient te beslissen, heeft weinig vertrouwen in uw plannen en neemt daarom een negatieve beslissing. Dat hoeft niet meteen het einde van uw zakelijke onderneming te betekenen. Er zijn nog andere manieren om op een verantwoorde manier een zakelijke lening te verkrijgen. U kunt uw zakelijk project bijvoorbeeld laten financieren door mecenassen of durfkapitalisten die interesse hebben in uw sector of branche. Zulke vormen van zakelijke leningen of financieringen worden onder meer aangeboden via crowdfunding sites. Deze sites geven u de mogelijkheid om uw diensten, bedrijf, product of uitvinding aan een geïnteresseerd doelpubliek voor te stellen. In Nederland zijn er diverse platformen voor crowdfunding actief. Vele van deze platformen zijn erkend door de Autoriteit Financiële Markten. Dit betekent in de praktijk dat deze crowdfunding sites degelijk werk leveren en betrouwbaar zijn.

Hoe werkt crowdfunding in de praktijk?

In feite werkt crowdfunding vrij eenvoudig. Op de meeste sites maken ondernemers een account aan en stellen ze op een creatieve manier hun innovatief project of zakelijk model voor. Hoe gedetailleerder en boeiender dit gebeurt, hoe groter de kans is dat uw project wordt opgemerkt. Sommige sites voor crowdfunding laten u toe geld te vragen aan sympathisanten zonder dat u daar een tegenprestatie dient voor te leveren. In de meeste gevallen wordt dit wel gevraagd. Crowdfunding sites hebben het voordeel dat investeerders zelfs een heel klein bedrag kunnen investeren. Dit maakt de drempel voor potentiële investeerders of mensen die uw project willen steunen bijzonder klein. Vele kleintjes maken trouwens een groot. U kunt op bepaalde sites bepalen hoe u uw investeerders beloont. Meestal gebeurt dit al naargelang het bedrag dat werd geïnvesteerd. Soms leidt crowdfunding tot een vorm van particulier lenen. In dit geval moet u goede afspraken maken met uw investeerder en is het een voordeel dat deze platformen erkend zijn door de Autoriteit Financiële Markten.

Zakelijk lenen zonder jaarcijfers of BKR-toetsing

Sommige kredietverstrekkers bieden zakelijke leningen aan zonder dat u jaarcijfers dient voor te leggen of zonder dat u een BKR toetsing dient te ondergaan. Dit kan een uitkomst bieden voor bedrijven die een zakelijk dipje hebben gehad en bijvoorbeeld het afgelopen boekjaar negatief hebben afgesloten. Het enige wat deze kredietverstrekkers vragen is uw BTW nummer en uw KVK-nummer. Dit lijkt aantrekkelijk, maar wij willen u hier voor waarschuwen. Geld lenen kost altijd geld. Door een lening aan te vragen terwijl u al grotere schulden hebt, loopt u een groot risico om in nog slechtere papieren te raken.